ODBORNOST

Vzdělání
Přírodovědecká fakulta University Karlovy  – obor ochrana životního prostředí a krajinné ekologie

Praxe v oboru
1994 – 1996
Rumpold, spol. s r. o
 asistentka odpadového hospodářství pro komunální odpady

1997 – 2010
 vedoucí oddělení komunálního odpadu odboru infrastruktury města Magistrátu hlavního města Prahy
 z toho v letech 2002 – 2006 odpadový hospodář hlavního města Prahy jako původce odpadu

Další odborné vzdělávání
Osvědčení dle vyhlášky MV ČR o zvláštní odborné způsobilosti pro výkon odborné způsobilosti v hospodaření s odpady a nakládání s obaly

Osvědčení Právnické fakulty University Karlovy –  specializační studium „Nové zákony k ochraně životního prostředí“